Опитайте приставката на Lifebg.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните статии директно в браузъра.
Начало » ВДЪХНОВИ СЕ » Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български…

Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български…

„Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на
ония, които са живели на земята, е не само полезно, но и твърде
потребно, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често
тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще
отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те
запитата за станалите по-рано в света деяния от черковната и
гражданската история. И не по-малко ще се срамуваш когато нищо
не можеш да отговориш за тях.”

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски

Славянобългарска история за българския народ, царе и светии
и за всички български деяния и събития събра и нареди Паисий
йеромонах, който живееше в Света гора Атонска и беше дошъл там
от Самоковската епархия в 1745 година, а събра тая история в 1762
година за полза на българския род.


„Внимавайте вие, читатели и слушатели, роде български, които
обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и
желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за
вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии как изпърво са
живели и прекарвали. За нас е потребно и полезно да знаете
известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други
племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от
тях знае, разказва и се гордее със своя род и език.”

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски

„О, неразумни и юроде! Поради что се срамиш да се наречеш
българин и не четеш, и не говориш но своя език? Или българите не са
били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали
данък от силни римляни и от мъдри гърци. От целия славянски род
най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те
са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те
завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-
почитани и първите славянски светци и просияли от българския род
и език, както и за това подред написах в тая история.”

Из „История славянобългарска” Паисий Хилендарски

От категорията