Опитайте приставката на Lifebg.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните статии директно в браузъра.
Начало » НОВИНИ » ВЕДНАГА ПРОЧЕТЕТЕ! ТОТАЛНО НОВИ ПРАВИЛА ОТ НОИ ЗА ЗАПОРИТЕ НА ДОХОДИТЕ! ВЕЧЕ МОГАТ ДА ВИ

ВЕДНАГА ПРОЧЕТЕТЕ! ТОТАЛНО НОВИ ПРАВИЛА ОТ НОИ ЗА ЗАПОРИТЕ НА ДОХОДИТЕ! ВЕЧЕ МОГАТ ДА ВИ

НОИ промени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. Това става след промени в ГПК.

В съответствие с това и във връзка с новите минимални размери на пенсиите от трудова дейност в сила от 1 октомври 2017 г.

, са определени нови размери на удръжките по наложени запори върху пенсии, считано от 1 ноември 2017 г.

 
Съобразно новите критерии в ГПК удръжките се определят в зависимост от размера на получавания от пенсионера доход от пенсии и добавки, който се съотнася към минималната работна заплата за страната, както следва: 
– при размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – удържа се една трета част, ако лицето е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа; 
– при размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – удържа се една втора част, ако лицето е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа; 
– при размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – удържа се горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако лицето е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа. 
В досегашните текстове на ГПК удръжките се определяха на базата на фиксирани суми за получаваните доходи от пенсия. 
Пенсионерите, върху чиито пенсии е наложен запор, ще получат дължимите им пенсии и добавки за месец ноември 2017 г.

с пощенски запис, след удържане на съответната сума по запора. За новия размер на удръжката те ще получат и уведомително писмо./bradva

От категорията