Опитайте приставката на Lifebg.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните статии директно в браузъра.
Начало » НОВИНИ » Големи промени в критериите за удръжките от заплати и пенсии по наложени запори върху доходи

Големи промени в критериите за удръжките от заплати и пенсии по наложени запори върху доходи

НОИ промени критериите за определяне на размерите на удръжките по наложени запори върху доходи. Това става след промени в ГПК.

В съответствие с това и във връзка с новите минимални размери на пенсиите от трудова дейност в сила от 1 октомври 2017 г.

, са определени нови размери на удръжките по наложени запори върху пенсии, считано от 1 ноември 2017 г.

  

Съобразно новите критерии в ГПК удръжките се определят в зависимост от размера на получавания от пенсионера доход от пенсии и добавки, който се съотнася към минималната работна заплата за страната, както следва:  – при размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата – удържа се една трета част, ако лицето е без деца, и една четвърт част, ако е с деца, които издържа;  – при размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата – удържа се една втора част, ако лицето е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа;  – при размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – удържа се горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако лицето е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа. 

В досегашните текстове на ГПК удръжките се определяха на базата на фиксирани суми за получаваните доходи от пенсия.  Пенсионерите, върху чиито пенсии е наложен запор, ще получат дължимите им пенсии и добавки за месец ноември 2017 г.

с пощенски запис, след удържане на съответната сума по запора. За новия размер на удръжката те ще получат и уведомително писмо

Източник: За жената

От категорията