Опитайте приставката на Lifebg.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните статии директно в браузъра.
Начало » ЗДРАВЕ » Може ли пребиваващ у нас чужденец да придобие здравни права?

Може ли пребиваващ у нас чужденец да придобие здравни права?


Съпругът ми е англичанин, който има право на постоянно пребиваващ в България. Също така е пенсионер (получава пенсия от Англия). Какъв е редът, какви документи трябва да подаде, за да е здравноосигурен в България?

Катя Антонова, гр. Бургас

Вашият съпруг, който пребивава постоянно в България и в същото време е здравноосигурен в Англия като пенсионер, може да се регистрира в Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене с европейски формуляр S1/S072, издаден от неговата осигурителна институция.

При представяне на регистрационния формуляр в РЗОК човекът получава Удостоверение за регистрация в НЗОК (за сметка на чуждия здравноосигурителен фонд) за срока на валидност на регистрационния формуляр.

След регистрирането към НЗОК/РЗОК, съпругът ви ще има право на достъп до пълния пакет медицински услуги, който ползват и българските здравноосигурени.

За информация, относно това какви са условията и редът за издаване на формуляра, ви съветваме да се обърнете към английската осигурителна институция.

По отношение на здравното осигуряване уточняваме, че Националната агенция за приходите (НАП) е институцията, в чиито задължения по закон влиза събирането на здравноосигурителни вноски и отговаря за здравноосигурителния статус на хората в България.

В този смисъл въпросите, свързани с условията, при които хората подлежат на здравно осигуряване в България (според българското законодателство), са от компетенциите на НАП.

От категорията