Опитайте приставката на Lifebg.net за Google Chrome. С нея получавате в реално време най-актуалните статии директно в браузъра.
Начало » ЛЮБОПИТНО » Учените откриха формула за щастлива семейна връзка

Учените откриха формула за щастлива семейна връзка

Учените от американският математически университет, са стигнали до гениалното откритие. Учените стигнали до извода, че могат да изчислят вероятността и продължителността на една връзка. Тестът се е провел между 2000 човека, които затвърдили теорията на специалистите. Университетът веднага публикува формулата според, която ще може да се пресмята една връзка:

(L=8+.5У-.2P+.9Hm+.3Mf+G-.3G-.5(Sm-Sf)2+I+1.5C.)

където, “L” е предвидената продължителност на връзката в години. “Y” е броят години, в които се познавате преди да започне връзката ви. “P” е общият брой на партньорите, които сте имали. “Hm” – важността, която мъжът придава на връзката. “Mf” – важността, която жената придава на връзката. “G” – важността, която двамата партньори отдават на хумора, събрани заедно. “G” – важността, която двамата партньори отдават на външния вид. “Sm” и “Sf” – важността, която мъжът и жената отдават на секса. “I” – оценката на партньорите за родителите им. “C” – важността на децата за двамата партньори.

Всяка от гореспоменатите променливи се оценява по скала от 1 до 5, като 1 е най-маловажното, а 5 е най-важното.Ако сте умерени в отговорите си и давате средна оценка 3 на изброените променливи, връзката ви ще трае 22,1 години.

От категорията